O škole

NÁMORNÁ ŠKOLA V BRATISLAVE je námorné výcvikové stredisko, ktoré poskytuje odborné kurzy pre posádky námorných lodí podľa požiadaviek medzinárodnej dohody STCW 1978 so zmenami z r. 2010 (Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as ammended in 2010). Kurzy zahŕňajú Základný bezpečnostný výcvik (Basic Safety Training) a potrebné kurzy pokročilého stupňa, úplný zoznam nami poskytovaných kurzov nájdete tu.     

 

V roku 2023 pribudol v našej ponuke Základný bezpečnostný výcvik na získanie odbornej spôsobilosti pomocného lodníka, ktorý je potrebný na nalodenie začínajúcich členov posádky plavidla vnútrozemskej plavby v nástupnej pozícii – pomocný lodník. Viac info – tu.

 

Do konca roku 2019 sa naše výcvikové centrum zaoberalo okrem vyššie uvedených kurzov aj výcvikom budúcich námorných dôstojníkov. Trojročný výcvik bol zameraný na prevádzkovú úroveň (Operational Level) v palubnom oddelení – pre budúcich strážnych palubných dôstojníkov (navigátorov) ako aj prevádzkovú úroveň (Operational Level) v strojnom oddelení – pre budúcich strážnych strojných dôstojníkov. 

 

Námorná škola v Bratislave je organizovaná Združením pre námorné vzdelávanie.