Kontakt

Námorná škola v Bratislave

Maritime School in Bratislava

Združenie pre námorné vzdelávanie

Ul.Svornosti 41

821 06 Bratislava

 

tel: +421-948-651 795, +421-904-063 438

E-mail: borosova@namornaskola.sk, juraj.boros@namornaskola.sk