O škole

NÁMORNÁ ŠKOLA V BRATISLAVE je námorné výcvikové stredisko, ktoré poskytuje odborné kurzy pre posádky námorných lodí podľa požiadaviek medzinárodnej dohody STCW 1978 so zmenami z r. 2010 (Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as ammended in 2010). Kurzy zahŕňajú Základný bezpečnostný výcvik (Basic Safety Training) a potrebné kurzy pokročilého stupňa, úplný zoznam nami poskytovaných kurzov nájdete tu.                                                                                                                  

Do konca roku 2019 sa naše výcvikové centrum zaoberalo okrem vyššie uvedených kurzov aj výcvikom budúcich námorných dôstojníkov. Výcvik bol zameraný na  na prevádzkovú úroveň (Operational Level) v palubnom oddelení – pre budúcich strážnych palubných dôstojníkov (navigátorov) ako aj prevádzkovú úroveň (Operational Level) v strojnom oddelení – pre budúcich strážnych  strojných dôstojníkov.